Curriculum Vitae – Mgr. Daniel Paluba

PhD candidate at Charles University, Prague, Czechia

Research profiles
ResearchGate
Google Scholar

Education

2020 – present

Doctoral programme

Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing, Faculty of Science, Charles University

2020 – present
2018 – 2020

Master programme

Cartography and geoinformatics, Faculty of Science, Charles University, Prague, Czechia

2018 – 2020
2015 – 2018

Bachelor programme

Social geography and geoinformatics, Faculty of Science, Charles University, Prague, Czechia

2015 – 2018
2011 – 2015

High school

Gymnázium – Gimnázium Kráľovský Chlmec, Slovakia

2011 – 2015

Additional education

20.9. – 24.9.2021

ESA 10th Advanced Training Course on Land Remote Sensing – Earth Observation and Artificial Intelligence for Forestry

2017 – 2021

On-line GIS courses „Do-It-Yourself Geo Apps“ a „Earth Imagery at Work“ (ESRI), Remote sensing courses “Echoes in space” (ESA), “Forest Mapping and Monitoring with SAR Data” and “Using Earth Observations for Pre- and Post-Fire Monitoring” (NASA); Trans- Atlantic Training 2019, 2021, 2022 (NASA & ESA); “Artificial Intelligence for Earth Monitoring” (Copernicus)

2016 – 2018

Erasmus+ training courses in Sofia (Bulgaria), Mestia (Georgia), Topola (Serbia), Mentecatini (Italy)

Language skills

Hungarian – mother tongue
Slovak – like my second mother tongue
Czech – active communication and reading
English – B2+ level

Software skills

Publications

ONAČILLOVÁ, K.; GALLAY, M.; PALUBA, D.; PÉLIOVÁ, A.; TOKARČÍK, O.; LAUBERTOVÁ, D. (2022):
Combining Landsat 8 and Sentinel-2 Data in Google Earth Engine to Derive Higher Resolution Land Surface Temperature Maps in Urban Environment. Remote Sensing, 14, 4076. https://doi.org/10.3390/rs14164076.

SVOBODA, J.; ŠTYCH, P.; LAŠTOVIČKA, J.; PALUBA, D.; KOBLIUK, N. (2022): Random Forest Classification of Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF) Using Sentinel-2 Data—A Case Study of Czechia. Remote Sensing, 14, 1189. https://doi.org/10.3390/rs14051189.

PALUBA, D., LAŠTOVIČKA, J., MOURATIDIS, A., ŠTYCH, P. (2021): Land Cover-Specific Local Incidence Angle Correction: A Method for Time-Series Analysis of Forest Ecosystems. Remote Sensing. DOI: https://doi.org/10.3390/rs13091743.

PALUBA, D., MOURATIDIS, A., ŠTYCH, P., PERIVOLIOTI, T. (2021): On-going forest fire near ancient Olympia, Greece, monitored with imaging radar from space (technical report). Available on ResearchGate.

LAŠTOVIČKA, J., PALUBA, D., ŠTYCH, P. (2020): Noc vědců: Návrat do minulosti s pomocí geoinformatiků. Přírodovědci.cz (online article). Available from here.

LAŠTOVIČKA, J., ŠVEC, P., PALUBA, D., KOBLIUK, N., SVOBODA, J., HLADKÝ, R., ŠTYCH, P (2020): Sentinel-2 Data in an Evaluation of the Impact of the Disturbances on Forest Vegetation. Remote Sensing. DOI: https://doi.org/10.3390/rs12121914.

ŠTYCH, P., LAŠTOVICKA, J., PALUBA, D. (2019): Změny české krajiny okem družic. Vesmír, 4, 98, s. 218–221. Available online from here.

ŠTYCH, P., LAŠTOVIČKA, J., HLADKÝ, R., PALUBA, D. (2019): Evaluation of the Influence of Disturbances on Forest Vegetation Using the Time Series of Landsat Data: A Comparison Study of the Low Tatras and Sumava National Parks. International Journal of Geo-Information, 8, 71, s. 1–28. DOI: https://doi.org/10.3390/ijgi8020071.

STYCH, P.; JERABKOVA, B.; LASTOVICKA, J.; RIEDL, M.; PALUBA, D. (2019): A Comparison of WorldView-2 and Landsat 8 Images for the Classification of Forests Affected by Bark Beetle Outbreaks Using a Support Vector Machine and a Neural Network: A Case Study in the Sumava Mountains. Geosciences 9, 396, 24 p. DOI: https://doi.org/10.3390/geosciences9090396.

SEMOTANOVÁ, E., ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Z., MOČIČKOVÁ, J., CAJTHAML, J., SEEMANN, P., BLÁHA, J. D., NĚMEČEK, J., SOUKUP, P., ZIMOVÁ, R., BURDA, T., VAŇKOVÁ, Z., JÍLKOVÁ, P., JANATA, T., ŠTYCH, P., PALUBA, D., FIALOVÁ, D., STARÁ, L., CEHÁK, V., PADEVĚT, J., NĚMEČKOVÁ, D., HAVLÍČEK, J., LEDECKÁ, K., VILÍMEK, T., KUČERA, Z., KUČEROVÁ, S. R., BOUKAL, R., MARTÍNEK, J., FÁBER, M., ŠANTRŮČKOVÁ, M.: Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století. [Czech Historical Atlas. Chapters on the History of the 20th Century.] Praha: Historický ústav, 2019. 297 s. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i. = Opera Instituti Historici Pragae, 94. ISBN 978-80-7286-346-4. Content available on Researchgate.

PALUBA, D., ŠTYCH, P., LAŠTOVIČKA, J. (2018): Hodnotenie metód a dát DPZ pre účely klasifikácie krajinnej pokrývky na príklade bývalých vojenských obvodov Brdy a Ralsko. Kartografické listy / Cartographic letters, 2, 26, s. 76–90. Available from the publisher.

ŠTYCH, P., PALUBA, D., LAŠTOVIČKA, J., OUTRATA, D. (2018): Hodnocení změn krajinného pokryvu bývalého vojenského újezdu Brdy pomocí dálkového průzkumu Země. Bohemia Centralis, 34, s. 51–73. Available on Researchgate.

Presentations at scientific conferences and trainings

Spationomy 2.0 (10.11.2022) – “Field data collection and Remote Sensing in Schools – Utilizing GIS and KoboToolbox” (keynote speaker)

41st EARSeL Symposium (13-16.9.2022) 2 posters – “Evaluation Of Sentinel-2 Vegetation Indices To Differentiate Forest Recovery Phases In Czechia” and “PULCHRA Project: Earth Observation and Open Schooling”

International Summer School on Remote Sensing, organized by Junior Academy of Science of Ukraine for elementary and high school pupils (21-26.6.2022) – Introduction to radar remote sensing: Theory and demonstration. (teacher / speaker)

ESA Living Planet Symposium 2022 (Bonn, Germany, 23-27.5.2022) – Local incidence angle correction of Sentinel-1 data for time-series analysis of forest ecosystems in Google Earth Engine (poster).

ESA 10tn Advanced Training Course on Land Remote Sensing (Ljubljana, Slovenia, 20-24.9.2021) – Land cover-specific local incidence angle correction in Google Earth Engine: A method for time series analysis of forest ecosystems (video-poster).

GISáček 2021 (Ostrava, Czechia, 19.3.2021) – Korekce lokálního dopadového úhlu SAR dat pro analýzu časových řad: metoda specifická pro krajinný pokryv (oral presentation).

XV. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia (Slovakian Hungarians scientific conference) (Komárno, Slovakia, 19.-20.11.2020) – A SAR-adatok helyi beeső szög korrekciója: felszínborítás-specifikus megközelítés idősorok elemzéshez (A correction of the local incidence angle of SAR data: a land cover specific approach for time series analysis), oral presentation.

Sympozium GIS Ostrava (Ostrava, 20.-22.3.2019) – Hodnotenie metód a vstupných dát pre účely klasifikácie krajinnejpokrývky na príklade bývalých vojenských obvodov Brdy a Ralsko (oral presentation).

Konference GIS Esri v ČR (7.-8.11.2018) – Hodnocení změn krajinného pokryvu bývalého vojenského újezdu Brdy pomocí metod DPZ (poster).

New Wave (Prague, 31.5.-1.6.2018) – Land Cover Changes of Military Areas: Case studies Brdy and Ralsko (oral presentation).

Fórum mladých geoinformatikov (Zvolen, Slovakia, 22.5.2018) – Hodnotenie metód a vstupných dát pre účely klasifikácie krajinnej pokrývky na príklade bývalých vojenských obvodov Brdy a Ralsko (oral presentation).

Military and Postmilitary Landscapes (Prague, 14.-15.2.2018) – Land Cover Changes of Military Areas: Case studies Brdy and Ralsko (oral presentation).

Cartographic outputs (maps, mapping applications, atlases)

Map sheets No. 24 – 30 and map sheet No. 32 in Semotanová, E. et al.: Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 30 – Polička. [Historic Towns Atlas of the Czech Republic. Vol. 30 – Polička.] Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2019.
Map sheets No. 32 and 33 in Semotanová, E. et al. Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 31 – Jaroměř. [Historic Towns Atlas of the Czech Republic. Vol. 31 – Jaroměř.] Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2020.

Mapping applications of the collective ČERNICKÝ, D., ŠÍDLO, L., PALUBA, D., ŠAFFOVÁ, M., ŠTYCH, P. (2020) in the “Analysis of the take-up and provision of selected healthcare services in Czechia based on patient and provider geodemographic characteristics” project. Mapping application for diabetology, cardiology and psychiatry.

Participation in research projects at the Department of Applied Geoinformatics and Cartography, Faculty of Science, Charles University

Principal investigator of project funded by the Charles University Grant Agency named “Evaluation of forest disturbances and recovery using radar and optical satellite data in Czechia” (2022-2024).

Earth Observation for Education (EO4EDU) – international Erasmus+ project (2020 – 2023), project number 2020-1-UK01-KA201-079007

Member of the UNCE project “Regiony a lokality v podmínkách intenzivní globalizace: hybné síly a mechanismy jejich vývoje” team – designer and administrator of the map portal website (https://geo-unce.natur.cuni.cz)

DG CLIMA – international Erasmus+ project (2019/SI2.818795/07)

“Živá mapa: Topografie dějin přírodních věd v Českých zemích” – project supported by Ministry of education youth and sports (2018-2020)

Project NAKI “Zaniklé krajiny” – project supported by Ministry of education youth and sports (DG18P02OVV065)

Young Scientists as Change Explorers (YCHANGE) – international project ERASMUS+ (2017-2018)

Awards

Cena Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Award of the Academy of Sciences of the Czech Republic for extraordinary results of research, experimental development and innovation) for the year 2020 for the publication “Czech Historical Atlas. Chapters on the History of the 20th Century” – Semotanová et al. (2020).
2nd place in GISáček 2021 student conference (Ostrava, Czechia) in Master thesis category.
2nd place at “XV. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia” (Slovakian Hungarians scientific conference) – awarded by second place in “Natural sciences” category and by the special prize of the Hungarian academic council in Slovakia

Last updated 13.11.2022