RNDr. Josef Laštovička, Ph.D.

assistant at Charles University, Prague, Czechia

Research profiles
ResearchGate
Publons

Education

2021

Master degree (RNDr.)

Charles University, Faculty of Science, Albertov 6, Praha 2, 128 00: Applied Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing  

2021
2016 – 2020

Doctor degree (Ph.D.)

Charles University, Faculty of Science, Albertov 6, Praha 2, 128 00: Applied Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing 

2016 – 2020
2018 – 2018

Internship

Humboldt University in Berlin, Geomatics, Alfred-Rühl-Haus, Rudower Chaussee 16, Berlin, 124 89: GIS and Remote Sensing 

2018 – 2018
2016 – 2017

Lifelong learning

Charles University, Faculty of Science, Albertov 6, Praha 2, 128 00: Pedagogy

2016 – 2017
2013 – 2016

Master degree (Mgr.)

Charles University, Faculty of Science, Albertov 6, Praha 2, 128 00: Applied Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

2013 – 2016
2010 – 2013

Bachelor degree (Bc.)

Charles University, Faculty of Science, Albertov 6, Praha 2, 128 00: Geography and Cartography

2010 – 2013


Language skills

Czech and English


Knowledge and skills

Knowledge in the field of GIS, Remote Sensing and Cartography (ArcGIS – ArcMap / ArcGIS Pro / AGOL / ArcGIS Hub / Web App Builder for Developers, QGIS, ENVI, R, GEE, Matlab, Surfer, SketchUp, OCAD, AutoCAD)
Teaching (primary and high school – Geography and IT; university – GIS, Remote Sensing, Cartography and 3D GIS)
Creating Web (HTML, CSS, Leaflet, JavaScript)
3D GIS (visualisations, 3D modeling, DMT)
Work with PC/Mac (making and editing photos, videos, office work)

Knowledge in the field of GIS, Remote Sensing and Cartography (ArcGIS – ArcMap / ArcGIS Pro / AGOL / ArcGIS Hub / Web App Builder for Developers, QGIS, ENVI, R, GEE, Matlab, Surfer, SketchUp, OCAD, AutoCAD)
Teaching (primary and high school – Geography and IT; university – GIS, Remote Sensing, Cartography and 3D GIS)
Creating Web (HTML, CSS, Leaflet, JavaScript)
3D GIS (visualisations, 3D modeling, DMT)
Work with PC/Mac (making and editing photos, videos, office work)


Publications

Brůha, L., Laštovička, J., Palatý, T., Štefanová, E., Štych, P., 2020. Reconstruction of Lost Cultural Heritage Sites and Landscapes: Context of Ancient Objects in Time and Space. ISPRS Int. J. Geo-Information 9, 604. https://doi.org/10.3390/ijgi9100604

Grešlová, P., Horáková, K., Dastychová, V., Hloušek, L., Seidlová, J., Laštovička, J., Havránek, M., Koblížková, E., Kochová, T., 2021. Tvář české krajiny v prostoru a čase. Mapování CORINE Land Cover 1990–2018 v socioekonomických souvislostech. Česká informační agentura životního prostředí, Praha, 133. ISBN 978-80-7674-025-9.

Hladky, R., Lastovicka, J., Holman, L., Stych, P., 2020. Evaluation of the influence of disturbances on forest vegetation using Landsat time series; a case study of the Low Tatras National Park. Eur. J. Remote Sens. 53, 40–66. https://doi.org/10.1080/22797254.2020.1713704

Kabrda, J., Laštovička, J., Štych, P., 2014. Stabilní prvky v české venkovské krajině – dědictví minulých staletí. Geografické rozhledy 5/2014. 13-14.

Mareš, P., Stockmann, J., Štros, M., Holman, L., Oubrechtová, V., Laštovička, J., Šimková, Z., 2014. Geoinformatika kolem nás. Učebnice pro střední školy do zeměpisu z oblasti DPZ a geoinformatiky. Agentura Scientica, 125 p.

Lastovicka, J.; Hladky, R.; Stych, P.; Holman, L., 2017. Evaluation of Forest Disturbances in the Low Tatras National Park Using Time Series of Satellite Images. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 87-100.

Lastovicka, J., Svec, P., Paluba, D., Kobliuk, N., Svoboda, J., Hladky, R., Stych, P., 2020. Sentinel-2 Data in an Evaluation of the Impact of the Disturbances on Forest Vegetation. Remote Sens. 12. https://doi.org/doi:10.3390/rs12121914

Laštovička, J., Palatý, T., Štych, P., 2018. Ostrovský klášter ožívá ve 3D. Přírodovědci 04/18, 4-5.

Paluba, D., Štych, P., Laštovička, J., 2018. Hodnotenie metód a dát DPZ pre účely klasifikácie krajinnej pokrývky na príklade bývalých vojenských obvodov Brdy a Ralsko. Kartogr. List. / Cartogr. Lett. 26, 76–90. https://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL26/8.pdf

Paluba, D., Laštovička, J., Mouratidis, A., Štych, P., 2021. Land Cover-Specific Local Incidence Angle Correction: A Method for Time-Series Analysis of Forest Ecosystems. Remote Sens. https://doi.org/10.3390/rs13091743

Senf, C., Laštovička, J., Okujeni, A., Heurich, M., van der Linden, S., 2020. A generalized regression-based unmixing model for mapping forest cover fractions throughout three decades of Landsat data. Remote Sens. Environ. 240. https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.111691

Schulman, K. , Fuchs, S. , Hämmerle, M. , Kısser, T. , Lastovıcka, J. , Notter, N. , Stych, P. , Väljataga, T. & Sıegmund, A., 2021. Training teachers to use remote sensing: the YCHANGE project . Review of International Geographical Education Online , 11 (2) , 372-409 . https://10.33403/rigeo.708754

Stych, P., Jerabkova, B., Lastovicka, J., Riedl, M., Paluba, D., 2019. A Comparison of Worldview-2 and Landsat 8 Images for the Classification of Forests Affected by Bark Beetle Outbreaks Using a Support
Vector Machine and a Neural Network: A Case Study in the Sumava Mountains. Geosci. 9. https://doi.org/10.3390/geosciences9090396

Stych, P., Kabrda, J., Bicik, I., Lastovicka, J., 2019. Regional Differentiation of Long-Term Land Use Changes: A Case Study of Czechia. Land 8, 1–20. https://doi.org/10.3390/land8110165

Stych, P., Lastovicka, J., Hladky, R., Paluba, D., 2019. Evaluation of the Influence of Disturbances on Forest Vegetation Using the Time Series of Landsat Data: A Comparison Study of the Low Tatras and Sumava National Parks. ISPRS Int. J. Geo-Information 8, 71. https://doi.org/10.3390/ijgi8020071

Svoboda, J., Štych, P., Laštovička, J., Paluba, D., and Kobliuk, N., 2022. Random Forest Classification of Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF) Using Sentinel-2 Data—A Case Study of Czechia. Remote Sensing, 14, no. 5: 1189. https://doi.org/10.3390/rs14051189

Štych, P., Laštovička, J., 2016. Země viděná z kosmu. Přírodovědci 03/16, 14-15.

Štych, P., Laštovička, J., 2017. České lesy od neolitu po současnost. Přírodovědci 03/17, 12-13.

Štych, P., Laštovička, J., Holman, L., Mareš, P., 2016. Inspirujme se vesmírem a družicemi ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy 26, 1, 16–17.

Štych, P., Laštovička, J., Kryshenyk, P., 2016. Zmizelá místa ožívají ve 3D. Přírodovědci 02/16, 16-17.

Štych, P., Laštovička, J., Paluba, D., 2019. Změny české krajiny okem družic. Vesmír 98, 218, 4. https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2019/cislo-4/zmeny-ceske-krajiny-okem-druzic.html

Štych, P., Paluba, D., Laštovička, J., Outrata, D., Hladký, R., 2018. Hodnocení změn krajinného pokryvu bývalého vojenského újezdu Brdy pomocí dálkového průzkumu Země. Bohemia cent. 34, 51–73. https://strednicechy.ochranaprirody.cz/res/archive/076/069795.pdf?seek=1568203319

Viehrig, K., Notter, N., Siegmund, A., Hämmerle, M., Fuchs, S., Naumann, S., Väljataga, T., Savitski, P., Tammets, P., Stych, P., Lastovicka, J., 2018. YCHANGE – Fernerkundung in der Schul- und Lehrerbildung. Geoagenda 01/2018. 32-33.

Brůha, L., Laštovička, J., Palatý, T., Štefanová, E., Štych, P., 2020. Reconstruction of Lost Cultural Heritage Sites and Landscapes: Context of Ancient Objects in Time and Space. ISPRS Int. J. Geo-Information 9, 604. https://doi.org/10.3390/ijgi9100604

Grešlová, P., Horáková, K., Dastychová, V., Hloušek, L., Seidlová, J., Laštovička, J., Havránek, M., Koblížková, E., Kochová, T., 2021. Tvář české krajiny v prostoru a čase. Mapování CORINE Land Cover 1990–2018 v socioekonomických souvislostech. Česká informační agentura životního prostředí, Praha, 133. ISBN 978-80-7674-025-9.

Hladky, R., Lastovicka, J., Holman, L., Stych, P., 2020. Evaluation of the influence of disturbances on forest vegetation using Landsat time series; a case study of the Low Tatras National Park. Eur. J. Remote Sens. 53, 40–66. https://doi.org/10.1080/22797254.2020.1713704

Kabrda, J., Laštovička, J., Štych, P., 2014. Stabilní prvky v české venkovské krajině – dědictví minulých staletí. Geografické rozhledy 5/2014. 13-14.

Mareš, P., Stockmann, J., Štros, M., Holman, L., Oubrechtová, V., Laštovička, J., Šimková, Z., 2014. Geoinformatika kolem nás. Učebnice pro střední školy do zeměpisu z oblasti DPZ a geoinformatiky. Agentura Scientica, 125 p.

Lastovicka, J.; Hladky, R.; Stych, P.; Holman, L., 2017. Evaluation of Forest Disturbances in the Low Tatras National Park Using Time Series of Satellite Images. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 87-100.

Lastovicka, J., Svec, P., Paluba, D., Kobliuk, N., Svoboda, J., Hladky, R., Stych, P., 2020. Sentinel-2 Data in an Evaluation of the Impact of the Disturbances on Forest Vegetation. Remote Sens. 12. https://doi.org/doi:10.3390/rs12121914

Laštovička, J., Palatý, T., Štych, P., 2018. Ostrovský klášter ožívá ve 3D. Přírodovědci 04/18, 4-5.

Paluba, D., Štych, P., Laštovička, J., 2018. Hodnotenie metód a dát DPZ pre účely klasifikácie krajinnej pokrývky na príklade bývalých vojenských obvodov Brdy a Ralsko. Kartogr. List. / Cartogr. Lett. 26, 76–90. https://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL26/8.pdf

Paluba, D., Laštovička, J., Mouratidis, A., Štych, P., 2021. Land Cover-Specific Local Incidence Angle Correction: A Method for Time-Series Analysis of Forest Ecosystems. Remote Sens. https://doi.org/10.3390/rs13091743

Senf, C., Laštovička, J., Okujeni, A., Heurich, M., van der Linden, S., 2020. A generalized regression-based unmixing model for mapping forest cover fractions throughout three decades of Landsat data. Remote Sens. Environ. 240. https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.111691

Schulman, K. , Fuchs, S. , Hämmerle, M. , Kısser, T. , Lastovıcka, J. , Notter, N. , Stych, P. , Väljataga, T. & Sıegmund, A., 2021. Training teachers to use remote sensing: the YCHANGE project . Review of International Geographical Education Online , 11 (2) , 372-409 . https://10.33403/rigeo.708754

Stych, P., Jerabkova, B., Lastovicka, J., Riedl, M., Paluba, D., 2019. A Comparison of Worldview-2 and Landsat 8 Images for the Classification of Forests Affected by Bark Beetle Outbreaks Using a Support
Vector Machine and a Neural Network: A Case Study in the Sumava Mountains. Geosci. 9. https://doi.org/10.3390/geosciences9090396

Stych, P., Kabrda, J., Bicik, I., Lastovicka, J., 2019. Regional Differentiation of Long-Term Land Use Changes: A Case Study of Czechia. Land 8, 1–20. https://doi.org/10.3390/land8110165

Stych, P., Lastovicka, J., Hladky, R., Paluba, D., 2019. Evaluation of the Influence of Disturbances on Forest Vegetation Using the Time Series of Landsat Data: A Comparison Study of the Low Tatras and Sumava National Parks. ISPRS Int. J. Geo-Information 8, 71. https://doi.org/10.3390/ijgi8020071

Svoboda, J., Štych, P., Laštovička, J., Paluba, D., and Kobliuk, N., 2022. Random Forest Classification of Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF) Using Sentinel-2 Data—A Case Study of Czechia. Remote Sensing, 14, no. 5: 1189. https://doi.org/10.3390/rs14051189

Štych, P., Laštovička, J., 2016. Země viděná z kosmu. Přírodovědci 03/16, 14-15.

Štych, P., Laštovička, J., 2017. České lesy od neolitu po současnost. Přírodovědci 03/17, 12-13.

Štych, P., Laštovička, J., Holman, L., Mareš, P., 2016. Inspirujme se vesmírem a družicemi ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy 26, 1, 16–17.

Štych, P., Laštovička, J., Kryshenyk, P., 2016. Zmizelá místa ožívají ve 3D. Přírodovědci 02/16, 16-17.

Štych, P., Laštovička, J., Paluba, D., 2019. Změny české krajiny okem družic. Vesmír 98, 218, 4. https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2019/cislo-4/zmeny-ceske-krajiny-okem-druzic.html

Štych, P., Paluba, D., Laštovička, J., Outrata, D., Hladký, R., 2018. Hodnocení změn krajinného pokryvu bývalého vojenského újezdu Brdy pomocí dálkového průzkumu Země. Bohemia cent. 34, 51–73.

Viehrig, K., Notter, N., Siegmund, A., Hämmerle, M., Fuchs, S., Naumann, S., Väljataga, T., Savitski, P., Tammets, P., Stych, P., Lastovicka, J., 2018. YCHANGE – Fernerkundung in der Schul- und Lehrerbildung. Geoagenda 01/2018. 32-33.


Participation in research projects at the Department of Applied Geoinformatics and Cartography, Faculty of Science, Charles University

2020 – present
Erasmus+ EO4Edu
2020 – present
Project of mapping Ethiopia (ČGS, Geology and Geography UK) 
2020 – present
Copernicus Academy Czech Team (education in Remote Sensing)
2019 – present
H2020 project Pulchra (education project in Remote Sensing)
2018 – present
UNCE and Progres Charles University (creation of scientific articles and web maps)
2016 – 2022
DG Clima (European Commision)
2019 – 2021
NAKI: LIVE Map (GIS and Web)
2017 – 2019
GA UK (Charles University Grant Agency, Evaluation of the impact of disturbances on the forest in Czechia and Slovakia using remote sensing)
2016 – 2018
Erasmus+ YCAHNGE (education project in Remote Sensing)