RNDr. Josef Laštovička, Ph.D.

assistant at Charles University, Prague, Czechia

Research profiles
ResearchGate
Publons

Education

2021

Master degree (RNDr.)

Charles University, Faculty of Science, Albertov 6, Praha 2, 128 00: Applied Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing  

2021
2016 – 2020

Doctor degree (Ph.D.)

Charles University, Faculty of Science, Albertov 6, Praha 2, 128 00: Applied Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing 

2016 – 2020
2018 – 2018

Internship

Humboldt University in Berlin, Geomatics, Alfred-Rühl-Haus, Rudower Chaussee 16, Berlin, 124 89: GIS and Remote Sensing 

2018 – 2018
2016 – 2017

Lifelong learning

Charles University, Faculty of Science, Albertov 6, Praha 2, 128 00: Pedagogy

2016 – 2017
2013 – 2016

Master degree (Mgr.)

Charles University, Faculty of Science, Albertov 6, Praha 2, 128 00: Applied Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

2013 – 2016
2010 – 2013

Bachelor degree (Bc.)

Charles University, Faculty of Science, Albertov 6, Praha 2, 128 00: Geography and Cartography

2010 – 2013


Language skills

Czech and English


Knowledge and skills

Knowledge in the field of GIS, Remote Sensing and Cartography (ArcGIS – ArcMap / ArcGIS Pro / AGOL / ArcGIS Hub / Web App Builder for Developers, QGIS, ENVI, R, GEE, Matlab, Surfer, SketchUp, OCAD, AutoCAD)
Teaching (primary and high school – Geography and IT; university – GIS, Remote Sensing, Cartography and 3D GIS)
Creating Web (HTML, CSS, Leaflet, JavaScript)
3D GIS (visualisations, 3D modeling, DMT)
Work with PC/Mac (making and editing photos, videos, office work)


Publications

Brůha, L., Laštovička, J., Palatý, T., Štefanová, E., Štych, P., 2020. Reconstruction of Lost Cultural Heritage Sites and Landscapes: Context of Ancient Objects in Time and Space. ISPRS Int. J. Geo-Information 9, 604. https://doi.org/10.3390/ijgi9100604

Grešlová, P., Horáková, K., Dastychová, V., Hloušek, L., Seidlová, J., Laštovička, J., Havránek, M., Koblížková, E., Kochová, T., 2021. Tvář české krajiny v prostoru a čase. Mapování CORINE Land Cover 1990–2018 v socioekonomických souvislostech. Česká informační agentura životního prostředí, Praha, 133. ISBN 978-80-7674-025-9.

Hladky, R., Lastovicka, J., Holman, L., Stych, P., 2020. Evaluation of the influence of disturbances on forest vegetation using Landsat time series; a case study of the Low Tatras National Park. Eur. J. Remote Sens. 53, 40–66. https://doi.org/10.1080/22797254.2020.1713704

Kabrda, J., Laštovička, J., Štych, P., 2014. Stabilní prvky v české venkovské krajině – dědictví minulých staletí. Geografické rozhledy 5/2014. 13-14.

Mareš, P., Stockmann, J., Štros, M., Holman, L., Oubrechtová, V., Laštovička, J., Šimková, Z., 2014. Geoinformatika kolem nás. Učebnice pro střední školy do zeměpisu z oblasti DPZ a geoinformatiky. Agentura Scientica, 125 p.

Lastovicka, J.; Hladky, R.; Stych, P.; Holman, L., 2017. Evaluation of Forest Disturbances in the Low Tatras National Park Using Time Series of Satellite Images. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 87-100.

Lastovicka, J., Svec, P., Paluba, D., Kobliuk, N., Svoboda, J., Hladky, R., Stych, P., 2020. Sentinel-2 Data in an Evaluation of the Impact of the Disturbances on Forest Vegetation. Remote Sens. 12. https://doi.org/doi:10.3390/rs12121914

Laštovička, J., Palatý, T., Štych, P., 2018. Ostrovský klášter ožívá ve 3D. Přírodovědci 04/18, 4-5.

Paluba, D., Štych, P., Laštovička, J., 2018. Hodnotenie metód a dát DPZ pre účely klasifikácie krajinnej pokrývky na príklade bývalých vojenských obvodov Brdy a Ralsko. Kartogr. List. / Cartogr. Lett. 26, 76–90. https://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL26/8.pdf

Paluba, D., Laštovička, J., Mouratidis, A., Štych, P., 2021. Land Cover-Specific Local Incidence Angle Correction: A Method for Time-Series Analysis of Forest Ecosystems. Remote Sens. https://doi.org/10.3390/rs13091743

Senf, C., Laštovička, J., Okujeni, A., Heurich, M., van der Linden, S., 2020. A generalized regression-based unmixing model for mapping forest cover fractions throughout three decades of Landsat data. Remote Sens. Environ. 240. https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.111691

Schulman, K. , Fuchs, S. , Hämmerle, M. , Kısser, T. , Lastovıcka, J. , Notter, N. , Stych, P. , Väljataga, T. & Sıegmund, A., 2021. Training teachers to use remote sensing: the YCHANGE project . Review of International Geographical Education Online , 11 (2) , 372-409 . https://10.33403/rigeo.708754

Stych, P., Jerabkova, B., Lastovicka, J., Riedl, M., Paluba, D., 2019. A Comparison of Worldview-2 and Landsat 8 Images for the Classification of Forests Affected by Bark Beetle Outbreaks Using a Support
Vector Machine and a Neural Network: A Case Study in the Sumava Mountains. Geosci. 9. https://doi.org/10.3390/geosciences9090396

Stych, P., Kabrda, J., Bicik, I., Lastovicka, J., 2019. Regional Differentiation of Long-Term Land Use Changes: A Case Study of Czechia. Land 8, 1–20. https://doi.org/10.3390/land8110165

Stych, P., Lastovicka, J., Hladky, R., Paluba, D., 2019. Evaluation of the Influence of Disturbances on Forest Vegetation Using the Time Series of Landsat Data: A Comparison Study of the Low Tatras and Sumava National Parks. ISPRS Int. J. Geo-Information 8, 71. https://doi.org/10.3390/ijgi8020071

Svoboda, J., Štych, P., Laštovička, J., Paluba, D., and Kobliuk, N., 2022. Random Forest Classification of Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF) Using Sentinel-2 Data—A Case Study of Czechia. Remote Sensing, 14, no. 5: 1189. https://doi.org/10.3390/rs14051189

Štych, P., Laštovička, J., 2016. Země viděná z kosmu. Přírodovědci 03/16, 14-15.

Štych, P., Laštovička, J., 2017. České lesy od neolitu po současnost. Přírodovědci 03/17, 12-13.

Štych, P., Laštovička, J., Holman, L., Mareš, P., 2016. Inspirujme se vesmírem a družicemi ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy 26, 1, 16–17.

Štych, P., Laštovička, J., Kryshenyk, P., 2016. Zmizelá místa ožívají ve 3D. Přírodovědci 02/16, 16-17.

Štych, P., Laštovička, J., Paluba, D., 2019. Změny české krajiny okem družic. Vesmír 98, 218, 4. https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2019/cislo-4/zmeny-ceske-krajiny-okem-druzic.html

Štych, P., Paluba, D., Laštovička, J., Outrata, D., Hladký, R., 2018. Hodnocení změn krajinného pokryvu bývalého vojenského újezdu Brdy pomocí dálkového průzkumu Země. Bohemia cent. 34, 51–73. https://strednicechy.ochranaprirody.cz/res/archive/076/069795.pdf?seek=1568203319

Viehrig, K., Notter, N., Siegmund, A., Hämmerle, M., Fuchs, S., Naumann, S., Väljataga, T., Savitski, P., Tammets, P., Stych, P., Lastovicka, J., 2018. YCHANGE – Fernerkundung in der Schul- und Lehrerbildung. Geoagenda 01/2018. 32-33.


Participation in research projects at the Department of Applied Geoinformatics and Cartography, Faculty of Science, Charles University

2020 – present
Erasmus+ EO4Edu
2020 – present
Project of mapping Ethiopia (ČGS, Geology and Geography UK) 
2020 – present
Copernicus Academy Czech Team (education in Remote Sensing)
2019 – present
H2020 project Pulchra (education project in Remote Sensing)
2018 – present
UNCE and Progres Charles University (creation of scientific articles and web maps)
2016 – 2022
DG Clima (European Commision)
2019 – 2021
NAKI: LIVE Map (GIS and Web)
2017 – 2019
GA UK (Charles University Grant Agency, Evaluation of the impact of disturbances on the forest in Czechia and Slovakia using remote sensing)
2016 – 2018
Erasmus+ YCAHNGE (education project in Remote Sensing)